24h d’accés a la UCIN per pares i mares de tot l’estat

Una molt i molt gran notícia! El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes de tot el país han aprovat una sèrie de criteris comuns per a les Unitats de cures intensives pediàtriques i neonatals, entre els quals s’inclou la de promoure l’accés a les unitats les 24h del dia pel pare i mare mentre el seu fill estigui hospitalitzat.
Aquest acord reconeix el paper essencial dels pares en l’hospitalització dels petits participant activament en les cures, acompanyant-los en les proves mèdiques (sempre que l’equip mèdic ho consideri oportú) i afavorint el mètode cangur (pell a pell) que tants i tants beneficis aporta.

A l’Hospital General de Catalunya tenim la gran sort, com molts hospitals de Catalunya, de poder gaudir de l’entrada a la UCIN a qualsevol hora del dia, mati, migdia o en plena nit.

Podeu llegir la notícia sencera en aquest enllaç.

PGH